Reglement Registratie en Reglement Inspectie-instellingen gewijzigd.

28-06-2023

Op 31 mei 2023 is een nieuwe versie van zowel het Reglement Registratie als het Reglement Inspectie-instellingen van kracht geworden.

Reglement Registratie
In artikel 7 lid 4 zijn ter verduidelijking enkele aanpassingen doorgevoerd in de informatie die vanuit de onderneming moet worden verstrekt bij een registratieaanvraag. Daarnaast is aan artikel 8 lid 3 sub c betreffende de toelatingsvoorwaarden eveneens een verduidelijking toegevoegd. SNA kan een aanvraag afwijzen wanneer tijdens een eerdere inspectie afwijkingen zijn vastgesteld en voor deze afwijkingen nog geen aantoonbaar herstel is aangetoond bij de inspectie-instelling die deze afwijkingen bij de eerdere inspectie had vastgesteld.

Reglement Inspectie-instellingen
In artikel 15 lid 1 is abusievelijk een verkeerde verwijzing aangepast. Daarnaast is toegevoegd dat in de terugkoppeling van een uitgevoerde inspectie vanuit de inspectie-instelling aan SNA minimaal de gegevens zijn opgenomen in het door SNA verstrekte vigerende format voor het inspectieresultaat.