Aantal gecertificeerde ondernemingen gestegen

15-05-2018

In de eerste vier maanden van 2018 is het aantal gecertificeerde ondernemingen wederom gestegen. Het gaat om een stijging van 1,9%: namelijk van 4.518 naar 4.604 gecertificeerde ondernemingen.

In 2018 zijn er 262 aanmeldingen binnengekomen, zijn er 160 ondernemingen opgeschort en 168 ondernemingen doorgehaald.

Door frequente inspecties (circa 9.000 op jaarbasis) waarbij de ondernemingen worden gewezen op eventuele tekortkomingen die moeten worden opgelost, worden de risico’s voor opdrachtgevers beperkt.

Raadpleeg het register voor een overzicht van alle gecertificeerde en aangemelde ondernemingen.