Toelichting interpretatierapport 2023-019 inzake de betalingsregeling bijzonder uitstel van betaling

29-06-2023

De betalingsregeling bijzonder uitstel van betaling is een risicoverhogende factor, waarvoor in principe geldt dat een onderneming iedere drie maanden opdracht moet geven voor een inspectie. Echter, indien wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden die in het interpretatierapport zijn opgenomen, hoeft de onderneming niet iedere drie maanden opdracht te geven voor een inspectie, maar kan de inspectiefrequentie van tweemaal per jaar worden aangehouden.