Toevoeging cao-elementen Vleessector aan de NEN 4400-2 norm

06-02-2023

Op verzoek van het Fonds Collectieve belangen voor de Vleessector zijn, in overleg met de inspectie-instellingen, de afgelopen tijd voorbereidingen getroffen om elementen uit de cao Vleessector in de vorm van normbepalingen toe te voegen aan het SNA-keurmerk voor ondernemingen die in het buitenland gevestigd zijn (de NEN 4400-2 norm). Op dit moment zijn soortgelijke bepalingen al in het SNA-keurmerk opgenomen voor ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn (de NEN 4400-1 norm).

De nieuwe normbepalingen worden per 13 februari 2023 aan de NEN 4400-2 toegevoegd. Dit betekent dat bij in het buitenland gevestigde ondernemingen met het SNA-keurmerk en ondernemingen die zich hebben aangemeld voor het keurmerk vanaf 13 februari 2023 op basis van met name de activiteiten van de onderneming in Nederland wordt bepaald of deze nieuwe normbepalingen op de onderneming van toepassing zijn.

De aanpassingen op de norm die voor deze uitbreiding nodig zijn kunt u nalezen in het handboek normen.