Update Factsheet normale arbeidsduur

19-02-2019

Vanwege wijzigingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring in cao’s opgenomen in de factsheet normale arbeidsduur vindt u onder Reglementen en documenten een update van dit document met versiedatum 18 februari 2019.