Update factsheet normale arbeidsduur 30 september 2021

04-10-2021

Onder reglementen en documenten vindt u een update van de factsheet normale arbeidsduur met versiedatum 30 september 2021. Naast een gewijzigde verwijzing naar de ADV in de Cao Bouw en Infra voor bouwplaatsmedewerkers en uta-medewerkers, is er sprake van wijzigingen in de looptijd van de algemeen verbindendverklaring van cao’s opgenomen in de factsheet. Raadpleeg de meest recente factsheet hier.