Update Factsheet normale arbeidsduur

12-10-2020

Vanwege wijzigingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring in cao’s, opgenomen in de factsheet normale arbeidsduur, vindt u onder Reglementen en documenten een update van dit document met versiedatum 1 oktober 2020. Raadpleeg de factsheet hier.