Pilot modulaire norm

28-02-2019

Momenteel loopt er een pilot modulaire norm, waarbij bekeken wordt of met een modulaire opbouw van de norm meer transparantie kan worden geboden en rekening kan worden gehouden met specifieke belangen per module.

Eind januari is de tweede ronde van de pilot inzake de modulaire norm afgesloten. De derde ronde is inmiddels van start gegaan. Deze laatste ronde van de pilot richt zich specifiek op ondernemingen die zowel arbeid ter beschikking stellen als aan (onder)aanneming van werk doen, omdat juist bij deze ondernemingen voor de pilot meer inzicht wordt verkregen in situaties met gecombineerde bedrijfsactiviteiten.

Naar verwachting zal in maart/april a.s. de derde ronde van de pilot worden afgesloten waarna een eindevaluatie plaats zal vinden.

SNA is verheugd dat veel ondernemingen hun medewerking verlenen aan de pilot. In overleg met de inspectie-instellingen probeert SNA de lasten voor de ondernemingen hierbij zo veel mogelijk te beperken.