Update Factsheet normale arbeidsduur

13-09-2018

Vanwege aanpassingen in de verwijzingen naar de normale arbeidsduur en wijzigingen van de looptijd algemeen verbindend verklaring in cao’s opgenomen in de factsheet normale arbeidsduur vindt u onder Reglementen en documenten een update van dit document met versiedatum 1 september 2018.