Update Factsheet normale arbeidsduur

29-10-2018

Vanwege wijzigingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring in cao’s opgenomen in de factsheet normale arbeidsduur vindt u onder Reglementen en documenten een update van dit document met versiedatum 1 oktober 2018.