Update Factsheet normale arbeidsduur

22-05-2019

Onder Reglementen en documenten vindt u een update van de Factsheet normale arbeidsduur met versiedatum 20 mei 2019. Dit vanwege wijzigingen in de looptijd van algemeen verbindend verklaring in cao’s. Daarnaast is sprake van een tekstuele aanpassing in de kolom Uurloon bij de cao Bouw en Infra voor uta-medewerkers.