Update Factsheet normale arbeidsduur

08-10-2019

Onder Reglementen en documenten vindt u een update van de factsheet normale arbeidsduur met versiedatum 15 september 2019. Dit vanwege wijzigingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring in cao’s. Daarnaast is er sprake van een wijziging in het artikel verwijzend naar de normale arbeidsduur en het uurloon bij de cao Slagersbedrijf.