Update factsheet Normale Arbeidsduur

19-12-2019

Onder reglementen en documenten vindt u een update van de factsheet normale arbeidsduur met versiedatum 5 december 2019. Dit vanwege wijzigingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring in cao’s. Daarnaast is er sprake van een gewijzigde verwijzing van de normale arbeidsduur en/of ADV in de cao Bakkersbedrijf, de cao Metaal en Techniek en de cao Metalelektro. Raadpleeg de factsheet hier.