Update Factsheet normale arbeidsduur

22-02-2021

Vanwege wijzigingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring in cao’s opgenomen in de factsheet normale arbeidsduur vindt u onder Reglementen en documenten een update van dit document met versiedatum 22 februari 2021. Raadpleeg de factsheet hier.