Update Factsheet normale arbeidsduur

30-04-2020

Vanwege wijzigingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring in cao’s opgenomen in de factsheet normale arbeidsduur vindt u onder Reglementen en documenten een update van dit document met versiedatum 23 april 2020. Raadpleeg de factsheet hier.