Update Factsheet normale arbeidsduur

15-02-2023

Vanwege aanpassingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring (AVV) in cao’s opgenomen in de factsheet normale arbeidsduur vindt u onder Reglementen en documenten een update van dit document met versiedatum 9 februari 2023. Raadpleeg de factsheet hier.