Update factsheet normale arbeidsduur

12-07-2022

Vanwege aanpassingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring (AVV) in cao’s opgenomen in de factsheet normale arbeidsduur vindt u onder Reglementen en documenten een update van dit document met versiedatum 30 juni 2022. Raadpleeg de factsheet hier.