Update factsheet normale arbeidsduur

25-04-2023

Vanwege een aanpassing in de looptijd algemeen verbindend verklaring (AVV) van een cao opgenomen in de factsheet normale arbeidsduur vindt u onder Reglementen en documenten een update van dit document met versiedatum 20 april 2023. Raadpleeg de factsheet hier.