Verwerken van persoonsgegevens

29-03-2018

SNA verwerkt gegevens van ondernemingen die zich aanmelden voor en zijn opgenomen in het SNA-register. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Omdat SNA veel waarde hecht aan het zorgvuldig, veilig en doelmatig verwerken van persoonsgegevens, vindt u onder Reglementen en documenten een notitie met een korte toelichting over hoe SNA de privacywetgeving heeft ingeregeld.