Wet arbeidsmarkt in balans

20-03-2020

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Voor het SNA keurmerk zijn ook per die datum een aantal wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de norm en wijze van controleren. Het is van belang dat u het loonpakket en de financiële administratie goed inricht. De inspecteur zal bij een SNA gecertificeerde onderneming de WW-premies niet meer controleren via de premie-instellingen. Aangezien de arbeidsovereenkomst van de werknemer bepaalt of de hoge - of lage premiepercentage van toepassing is, moet dit voor verloningen vanaf 1 januari 2020 vanuit de lijncontrole beoordeeld worden. Om dat mogelijk te maken zal het gebruikte softwarepakket de mogelijkheid moeten bieden om een overzicht te genereren op basis waarvan de toepassing van de juiste WW-premie percentages vastgesteld kunnen worden.