Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

06-11-2019

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet wijzigt het arbeidsrecht en de Waadi vanaf 1 januari 2020. De wijzigingen bestaan uit een samenhangend pakket maatregelen en verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Het grootste deel van deze maatregelen gaat vanaf 1 januari 2020 in. Dit houdt in dat er voor u als SNA gecertificeerde onderneming een belangrijke tijd aankomt waarin u zich moet voorbereiden op de wijzigingen per 1 januari 2020. Het is belangrijk u goed te verdiepen in de gevolgen van de Wab en het loonpakket en de financiële administratie goed in te richten om aan de eisen van de Wab per 1 januari 2020 te voldoen.

SNA bekijkt wat voor gevolgen de Wab heeft op de bestaande normelementen, of er nieuwe normelementen moeten worden toegevoegd en wat voor gevolgen de Wab heeft op de wijze van inspecteren door onze inspectie-instellingen. Binnen het SNA-Keurmerk wordt sinds 1 januari 2019 al beoordeeld of de verschillende bedrijfsactiviteiten gegroepeerd uit de financiële administratie blijken. Met de invoering van de Wab komt hier de activiteit Payroll bij. In de (financiële) administratie zal daarom onderscheid gemaakt moeten worden tussen arbeidskrachten die ter beschikking worden gesteld met een uitzendovereenkomst en arbeidskrachten die ter beschikking worden gesteld met een payrollovereenkomst.

Wij zullen u de komende tijd via onze website en nieuwsbrief op de hoogte houden van de door te voeren wijzigingen in de norm voor het SNA-keurmerk.