Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

18-12-2019

In deze wet wordt veel geregeld wat niet tijdens de inspecties voor het SNA keurmerk wordt gecontroleerd. Het is belangrijk dat u zich goed verdiept in de gevolgen van de WAB voor uw onderneming.

Voor het keurmerk is het van belang dat u het loonpakket en de financiële administratie goed inricht om aan de eisen van de WAB per 1 januari 2020 te kunnen voldoen. In het nieuwe jaar zal de inspecteur namelijk bij een SNA gecertificeerde onderneming de WW-premies niet meer kunnen controleren via de premie-instellingen. Aangezien de arbeidsovereenkomst van de werknemer bepaalt of het hoge of lage premiepercentage van toepassing is, moet dit voor verloningen vanaf 1 januari 2020 vanuit de lijncontrole beoordeeld worden. Om dat mogelijk te maken zal het gebruikte softwarepakket de mogelijkheid moeten bieden om een overzicht te genereren op basis waarvan de toepassing van de juiste WW-premie percentages vastgesteld kunnen worden. Verder zullen we de eerste maanden van de WAB de gevolgen van de wetgeving monitoren om te bepalen of er nog aanvullende wijzigingen of interpretaties noodzakelijk zijn.

Bij de ondernemingen die op dit moment over het SNA-keurmerk beschikken, vindt er een toetsing plaats van normeis 4.3.1 ‘De onderneming moet waarborgen dat een procedure is vastgesteld, is ingevoerd en wordt onderhouden om relevante cao-lonen toe te passen’. Na invoering van de WAB per 1 januari 2020 gaat bij payrolling gelden dat (payroll)werknemers recht hebben op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst bij de opdrachtgever.