Wijzigingen in SNA Factsheet normale arbeidsduur

01-10-2017

De normale arbeidsduur is niet altijd eenduidig af te leiden uit de van toepassing zijnde cao en kan derhalve discussie oproepen. Voor de inspecties voor het SNA-keurmerk wordt daarom het schema uit de Factsheet normale arbeidsduur als uitgangspunt genomen. Per 1 augustus 2017 is de huidige Factsheet op enkele onderdelen gewijzigd vanwege recent doorgevoerde aanpassingen in cao's en/of de algemeen verbindendverklaring van cao's.

Op het moment dat een inspecteur eenduidig kan vaststellen welke cao van toepassing is op een werknemer, wordt de arbeidsduur uit dit

schema als uitgangspunt gebruikt voor de bepaling van het van toepassing zijnde wettelijke minimum bruto uurloon.

Klik hier voor de Factsheet zoals deze zal worden gehanteerd per 1-8-2017.