Wijzigingen Reglement Registratie en Reglement Inspectie-instellingen

21-07-2021

Het bestuur heeft onlangs ingestemd met een aantal wijzigingen in het Reglement Registratie en het Reglement Inspectie-instellingen. De wijzigingen hebben betrekking op aanvullingen en aanscherpingen in bepalingen opgenomen in o.a. de artikelen 9, 11, 16 en 19 van het Reglement Registratie en artikel 9 van het Reglement Inspectie-instellingen.

De reglementen zijn hier te raadplegen.