Wijzigingen SNA-schema per 1 april 2017

22-03-2017

SNA voert wijzigingen door in de norm. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 april 2017.

De Norm bestaat uit NEN 4400-1 en NEN 4400-2 aangevuld met aanpassingsrapporten en interpretatierapporten zoals opgenomen in het Handboek Normen. Het Handboek Normen versie 17.01 is gepubliceerd op de website van SNA en te vinden onder downloads.Daarnaast zijn er twee informatiebladen waarin de wijzigingen voor de NEN 4400-1 en NEN 4400-2 kort zijn toegelicht, deze zijn ook te vinden onder downloads.