Wijzigingen SNA-schema per 1 april 2018

23-03-2018

SNA voert wijzigingen door in de norm waarop de ondernemingen worden gecontroleerd. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 april 2018.

De Norm bestaat uit NEN 4400-1 en NEN 4400-2 aangevuld met aanpassingsrapporten en interpretatierapporten zoals opgenomen in het Handboek Normen. De eerder in het Handboek Normen gepubliceerde aanpassingsrapporten van de afgelopen jaren zijn nu opgenomen in de NEN 4400-1:2017 en NEN 4400-2:2017. Met deze nieuwe herziende versies van de NEN 4400 is het nieuwe Handboek Normen een stuk overzichtelijker geworden. De nieuwe normen bevatten verder geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de oude normen aangevuld met de van toepassing zijnde aanpassingsrapporten. Waar nodig zijn normelementen tekstueel wel verduidelijkt.

Het nieuwe Handboek Normen versie 17.02 (ingangsdatum 1 april 2018) is gepubliceerd op de website en te vinden onder Reglementen en documenten. De nieuwe versies van de NEN 4400-1 en NEN 4400-2 zijn te bestellen via de NEN Webshop.

Voor meer informatie over de nieuwe NEN 4400 en de gevolgen van de norm in de praktijk verwijzen we u naar het artikel van NENMagazine 'Norm voor uitzendbranche maakt arbeidsmarkt transparant'.