Wijzigingen SNA-schema per 1 juli 2024

03-06-2024

Per 1 juli 2024 zullen er wijzigingen ingaan voor het SNA-schema. De betreffende rapporten zullen worden opgenomen in het nieuwe Handboek Normen versie 24.02.

De interpretatie- en aanpassingsrapporten hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

NEN 4400-1

NEN 4400-1 en NEN 4400-2

  • Interpretatierapporten 2024-002 en 2024-001-2 zijn opgesteld vanwege het feit dat het criterium voor sector 52 niet meer het uitzendbeding betreft, maar meer dan 15% van de loonsom bestaat uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Deze interpretatierapporten vervangen de interpretatierapporten 2023-005 en 2017-211-2
  • Aanpassingsrapporten 2024-005 en 2024-003-2 hebben betrekking op de facturatie namens de zzp’er bij bemiddeling. Bij bemiddeling hoeft er niet altijd sprake te zijn van facturatie door de ondernemer namens de zzp’er. De formulering van deze normeisen wordt aangepast om dit te verduidelijken. Daarnaast worden er bij facturatie namens de zzp’er factuurvereisten aan de norm toegevoegd.