Inspectie-instellingen

De inspecties voor het SNA-keurmerk worden uitgevoerd door onafhankelijke inspectie-instellingen die zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De Raad voor Accreditatie let daarbij onder meer op de onafhankelijkheid van de inspecties. Naast het toezicht door de Raad voor Accreditatie voert SNA zelf ook toezicht uit op de inspectie-instellingen. Het gaat daarbij onder meer om:

  • Meeloopinspecties;
  • Controle van inspectierapporten door interne inspecteurs van SNA;
  • Frequent overleg met de inspectie-instellingen;
  • Extra check bij overstappende ondernemingen;
  • Inspecteurs moeten voldoen aan een competentieprofiel met bijbehorend PE-traject (permanente educatie).

Voor alle inspectie-instellingen geldt dat ze een overeenkomst met de Stichting Normering Arbeid moeten hebben afgesloten. Met de volgende inspectie-instellingen is een overeenkomst afgesloten: