Begin 2023 nieuwe norm NEN 4400-1

02-11-2022

De voorgenomen wijzigingen in de norm zijn:

  • actualisering in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving;
  • de norm wordt in modules ingedeeld: algemeen, ter beschikking stellen van arbeid en aanneming van werk. Dit sluit aan bij de bedrijfsactiviteiten te zien in het Register van SNA;
  • grondige herziening van de inspectiemethodiek en statistische onderbouwing waardoor er meer risicogericht geïnspecteerd zal gaan worden.

Inhoudelijk is er aan de normeisen niet veel gewijzigd. Alle aanpassingsrapporten van de afgelopen jaren die in het Handboek Normen zijn gepubliceerd worden toegevoegd aan de nieuwe NEN 4400-1. Daarnaast zijn verschillende normeisen samengevoegd. SNA hecht veel belang aan het herstel van afwijkingen. De onderneming dient te onderzoeken hoe de afwijking heeft kunnen gebeuren en hoe die in de toekomst voorkomen kan worden. Hiervoor wordt sinds 1 januari 2022 de 4-O systematiek gebruikt, welke in nieuwe norm is verwerkt.

De komende tijd houden we u via de gebruikelijke kanalen op de hoogte van de stand van zaken. Zo zijn we allen goed voorbereid voor 1 februari 2023.

Lees meer over de nieuwe norm NEN 4400-1. Wat verandert er precies? Wat houdt dit in?