Brochure herziening SNA norm NEN 4400-1 begin 2023

19-12-2022

Periodiek wordt door de inspectie-instelling getoetst of uw onderneming aan de eisen van het SNA-Keurmerk voldoet. Nu vindt er een herziening van de norm NEN 4400-1 plaats. Naar alle waarschijnlijkheid gaat deze nieuwe norm in per 1 februari 2023. De doelstelling van deze herziening is dat niet standaard alle normelementen met dezelfde aandacht worden getoetst. Er is behoefte aan maatwerk.

Wat verandert er voor u? Lees het in deze brochure.