Ingangsdatum nieuwe norm NEN 4400-1

01-02-2023

Vanaf 13 februari 2023 zal bij de inspecties voor het SNA-keurmerk bij Nederlandse ondernemingen de nieuwe versie van de norm NEN 4400-1: 2023 gehanteerd worden. Een en ander afhankelijk van de precieze planning bij uw inspectie-instelling. De inspectie-instelling zal u hierover nader informeren.
Meer informatie over de veranderingen ten opzichte van de huidige norm kunt u lezen op onze website Stichting Normering Arbeid.