Nieuwe update factsheet normale arbeidsduur

10-10-2022

Vanwege aanpassingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring (AVV) in cao's, opgenomen in de factsheet normale arbeidsduur, vindt u onder Reglementen en documenten een update van dit document met versiedatum 29 september 2022.

Raadpleeg de factsheet hier.