SNA Jaarverslag 2023

29-05-2024

Het afgelopen jaar is voor SNA een bijzonder jaar geweest waarbij het normenkader, de processen en protocollen van SNA als inspiratie hebben gediend voor de uitwerking van een nieuw toelatingsstelsel door de overheid.

Het Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) ligt momenteel ter behandeling voor bij de Tweede Kamer, waarbij de minister recent heeft aangegeven dat alle beoogde invoeringsdata met een jaar worden opgeschoven. Op basis van de laatste stand van zaken wordt de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel door de minister voorzien per 1 januari 2026, waarbij de verplichting om te zijn toegelaten per 1 januari 2027 ingaat.

Dit biedt ondernemingen meer ruimte om zich goed voor te bereiden op alle verplichtingen die gaan gelden, terwijl de inspectie-instellingen de tijd kunnen benutten om hun inspectiecapaciteit fors op te schalen. Waarbij overigens verwacht wordt dat de benodigde inspectiecapaciteit ook op 1 januari 2027 nog niet volledig op peil zal zijn. Dit zal zorgen voor druk op het nieuwe stelsel. Het is daarom van belang de extra tijd zo optimaal mogelijk te benutten om hiervoor een oplossing te vinden.

In het jaarverslag van SNA wordt naast de verplichte toelating ook ingegaan op de ontwikkeling van het register en de herziening van de norm. Met de nieuwe indeling van de norm in modules, zijn nu ook de afwijkingen per module zichtbaar.

Meer informatie over de cijfers vindt u in het jaarverslag 2023.