Update Factsheet normale arbeidsduur

08-07-2019

Onder Reglementen en documenten vindt u een update van de factsheet normale arbeidsduur met versiedatum 1 juli 2019. Dit vanwege wijzigingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring in cao’s. Daarnaast is sprake van een aanvulling bij de cao Afbouw vanwege de toevoeging van natuursteenbedrijven in de cao. Ten slotte zijn er wijzigingen in artikelen verwijzend naar de normale arbeidsduur en het uurloon bij de cao Hellende daken, Hoveniersbedrijf in Nederland en de cao Pluimvee verwerkende industrie.