Dé Norm voor betrouwbaarheid

Nieuws

Update factsheet normale arbeidsduur

16-02-2022
Vanwege aanpassingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring (AVV) en gewijzigde verwijzingen naar de normale arbeidsduur in cao’s opgenomen in de factsheet normale arbeidsduur vindt u onder Reg ...
lees meer

Entreebijdrage en jaarbijdrage 2022

16-12-2021
De eenmalige entreebijdrage en de jaarbijdrage voor het SNA-keurmerk blijven in 2022 ongewijzigd. De entreebijdrage bedraagt in 2022 derhalve wederom € 180,- en de jaarbijdrage € 245,-. De genoemde be ...
lees meer

Gebruik 4-O systematiek per 1-1-2022 bij herstel non-conformiteiten

02-12-2021
Per 1 januari 2022 zal er een normwijziging voor de 4400-1 en 4400-2 worden ingevoerd door middel van twee aanpassingsrapporten (2021-271 en 2021-272-2) die zijn opgenomen in de nieuwe versie van het ...
lees meer

Update factsheet normale arbeidsduur 30 september 2021

04-10-2021
Onder reglementen en documenten vindt u een update van de factsheet normale arbeidsduur met versiedatum 30 september 2021. Naast een gewijzigde verwijzing naar de ADV in de Cao Bouw en Infra voor bouw ...
lees meer

Bijzonder uitstel van betaling belastingschulden eindigt per 1 oktober 2021

27-09-2021
De overheid heeft verschillende tijdelijke maatregelen getroffen om de economische impact van het coronavirus te verzachten. Eén van deze maatregelen betreft het bijzonder uitstel van betaling voor di ...
lees meer

Wijzigingen Reglement Registratie en Reglement Inspectie-instellingen

21-07-2021
Het bestuur heeft onlangs ingestemd met een aantal wijzigingen in het Reglement Registratie en het Reglement Inspectie-instellingen. De wijzigingen hebben betrekking op aanvullingen en aanscherpingen ...
lees meer