Dé Norm voor betrouwbaarheid

Nieuws

Modulaire norm

19-12-2019
Het is belangrijk om transparant te zijn naar derden over de activiteiten van een gecertificeerde onderneming (TBA en/of aanneming van werk). Daarom wordt per 1 januari a.s. de modulaire norm geïntrod ...
lees meer

Update factsheet Normale Arbeidsduur

19-12-2019
Onder reglementen en documenten vindt u een update van de factsheet normale arbeidsduur met versiedatum 5 december 2019. Dit vanwege wijzigingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring in cao’s. ...
lees meer

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

18-12-2019
In deze wet wordt veel geregeld wat niet tijdens de inspecties voor het SNA keurmerk wordt gecontroleerd. Het is belangrijk dat u zich goed verdiept in de gevolgen van de WAB voor uw onderneming. V ...
lees meer

Normwijzigingen per 1-1-2020

18-12-2019
Per 1 januari 2020 zullen er een aantal normwijzigingen worden doorgevoerd en wordt een aantal interpretatierapporten toegevoegd aan het Handboek Normen. De normwijzigingen en toegevoegde interpretat ...
lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

17-12-2019
Het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2020 is bekend. Het volwassenminimumloon wordt sinds 1 juli 2019 gehanteerd vanaf 21 jaar. U kunt de bedragen zoals deze gelden per 1 januar ...
lees meer

Ontwikkeling register

16-12-2019
Van 1 januari tot 1 december 2019 is het aantal gecertificeerde ondernemingen wederom gestegen. Het gaat om een stijging van 2,96%: namelijk van 4.663 naar 4.801 gecertificeerde ondernemingen. In 2 ...
lees meer