Werkwijze

Het SNA-keurmerk is een privaat certificeringssysteem, waarbij ondernemingen zich vrijwillig aanmelden en hun administraties frequent laten inspecteren. Jaarlijks worden ruim 10.000 inspecties uitgevoerd door onafhankelijke geaccrediteerde inspectie-instellingen. Op basis van de resultaten die SNA van de inspectie-instellingen ontvangt, wordt een onderneming al dan niet in het register opgenomen.

Het SNA-keurmerk kent een systeem waarbij als er bij een inspectie geringe afwijkingen met de normen worden geconstateerd de onderneming wel gecertificeerd wordt of blijft, maar deze afwijkingen binnen een bepaalde periode moeten worden hersteld. Als herstel uitblijft zal net als bij grote afwijkingen met de normen het keurmerk worden opgeschort / doorgehaald. Er wordt derhalve streng op toegezien dat de norm wordt nageleefd. Zie hieronder de uitleg van de zogenaamde 4-O systematiek.In aanvulling op de inspecties door de inspectie-instellingen ontvangt SNA ook informatie van de Belastingdienst, Nederlandse Arbeidsinspectie en SNCU. Deze informatie kan aanleiding zijn voor aanvullende inspecties.

De waarde van het SNA-keurmerk is dat ondernemingen frequent (in de regel tweemaal per jaar) worden geïnspecteerd op conformiteit met de normeisen. Hierdoor wordt niet alleen de sector betrouwbaarder, maar lopen opdrachtgevers van gecertificeerde ondernemingen ook minder risico’s op aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en boetes van de Arbeidsinspectie. Onder voorwaarde is er zelf sprake van fiscale vrijwaring. Het SNA-keurmerk biedt op deze manier extra zekerheid aan opdrachtgevend Nederland en draagt tevens bij aan een gezonde sector met een gelijk speelveld.