Reglementen en documenten

Aanmeldingsformulier en reglementen

Reglement Registratie | download
Reglement Inspectie-instellingen | download
Reglement College van Beroep | download
Reglement Keurmerklogo | download
Reglement Centraal College van Deskundigen | download
Reglement Klachten | download
Kwalificatie Inspecteurs | download

Formulier toepasselijke cao, pensioenregeling en sociaal fonds | download
Factsheet normale arbeidsduur | download

Publicaties

Handboek Normen 2019 versie 19.01 per 1 augustus 2019 | download
Handboek Normen 2019 versie 18.01 per 1 april 2019 | download

Jaarverslag 2018 | download
Jaarverslag 2017 | download
Jaarverslag 2016 | download
Jaarverslag 2015 | download
Jaarverslag 2014 | download

Folder 'Het SNA-keurmerk' | download
Folder 'Zaken doen met een uitzendbureau' | download
Informatie Vrijwaring | download

Normwijzigingen

SNA-Keurmerk normwijzigingen 1 april 2017 | download
SNA-Keurmerk normwijzigingen 1 januari 2016 | download
SNA-Keurmerk normwijzigingen 1 juli 2015 | download
SNA-Keurmerk normwijzigingen 1 januari 2015 | download

Overig

Privacywetgeving | download