Dé Norm voor betrouwbaarheid

Nieuws

Wet arbeidsmarkt in balans

20-03-2020
Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Voor het SNA keurmerk zijn ook per die datum een aantal wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de norm en wijze van controlere ...
lees meer

Ontwikkeling register 2019

20-03-2020
In 2019 is het aantal gecertificeerde ondernemingen net als voorgaande jaren gestegen. Het gaat om een stijging van 2,81%: namelijk van 4.663 naar 4.794 gecertificeerde ondernemingen. In 2019 zijn ...
lees meer

Modulaire norm

19-12-2019
Het is belangrijk om transparant te zijn naar derden over de activiteiten van een gecertificeerde onderneming (TBA en/of aanneming van werk). Daarom wordt per 1 januari a.s. de modulaire norm geïntrod ...
lees meer

Update factsheet Normale Arbeidsduur

19-12-2019
Onder reglementen en documenten vindt u een update van de factsheet normale arbeidsduur met versiedatum 5 december 2019. Dit vanwege wijzigingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring in cao’s. ...
lees meer

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

18-12-2019
In deze wet wordt veel geregeld wat niet tijdens de inspecties voor het SNA keurmerk wordt gecontroleerd. Het is belangrijk dat u zich goed verdiept in de gevolgen van de WAB voor uw onderneming. V ...
lees meer

Normwijzigingen per 1-1-2020

18-12-2019
Per 1 januari 2020 zullen er een aantal normwijzigingen worden doorgevoerd en wordt een aantal interpretatierapporten toegevoegd aan het Handboek Normen. De normwijzigingen en toegevoegde interpretat ...
lees meer