Samenwerking

SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Om dit doel te bereiken werkt SNA samen met verschillende publieke en private partijen.

Inspectie-instellingen
Onafhankelijke geaccrediteerde inspectie-instellingen voeren de inspecties voor het SNA-keurmerk uit. Een actueel overzicht van inspectie-instellingen waarmee wordt samengewerkt kunt u hier raadplegen.

Belastingdienst
Sinds de start van het keurmerk wordt samengewerkt met de Belastingdienst. Zo ontvangt SNA periodiek informatie van de Belastingdienst over onder meer verklaringen omtrent betalingsgedrag, naheffingsaanslagen en vergrijpboetes. Anderzijds verstrekt SNA informatie over doorgehaalde ondernemingen.

Nederlandse Arbeidsinspectie
SNA en de Arbeidsinspectie wisselen periodiek informatie uit over door de Arbeidsinspectie opgelegde boeterapporten en door SNA doorgehaalde ondernemingen.

SNCU
Met de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) wordt intensief samengewerkt. Zo informeert SNA de SNCU over doorgehaalde ondernemingen die geen of onvoldoende herstel hebben aangetoond met betrekking tot cao-gerelateerde normelementen, zodat SNCU deze ondernemingen in onderzoek kan nemen. Anderzijds ontvangt SNA van SNCU weer informatie over ondernemingen die niet meewerken aan de SNCU-onderzoeken of over ondernemingen waarbij sprake is van een gegrond vermoeden dat er sprake is van een cao-afwijking.

SVB
Met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wisselt SNA informatie uit bij een vermoeden van valse dan wel onterecht afgegeven (buitenlandse) A1-verklaringen.