College van Beroep

Alle bij de Stichting Normering Arbeid aangesloten inspectie-instellingen hebben een eigen bezwaarprocedure. Een geïnspecteerde onderneming die bezwaar wenst aan te tekenen tegen het inspectie-besluit van de inspectie-instelling dient dit in eerste aanleg te doen bij de desbetreffende inspectie-instelling.

Voor besluiten van de Stichting Normering Arbeid betreffende het opschorten dan wel doorhalen van een registratie geldt dat de betrokken onderneming bezwaar kan aantekenen bij het bestuur van de Stichting. Zie hiervoor het Reglement College van Beroep.

Beroep tegen de afhandeling van het bezwaar door de inspectie-instelling of het bestuur van de Stichting staat open bij het College van Beroep van de Stichting Normering Arbeid. De procedure en werkwijze van het College van Beroep staat beschreven in het Reglement College van Beroep.

In het onafhankelijke College van Beroep hebben zitting:
dhr. mr. J. van de Merwe (voorzitter)
dhr. mr. A.L. Mertens
mw. mr. A.E.F Hillen

Uitspraken van College van Beroep

Uitspraak d.d. 17 maart 2021 nr. SNA 21-01
Uitspraak d.d. 13 jan 2016 nr. SNA 15-01
Uitspraak d.d. 12 juli 2010 nr. SNA 10-01
Uitspraak d.d. 2 april 2009 nr. SNA 09-01
Uitspraak d.d. 17 december 2008 SNA 08-01