Raad van Advies

SNA kent een Raad van Advies. De Raad van Advies adviseert het Bestuur desgevraagd of op eigen initiatief over:

- de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting;
- de vaststelling van het algemeen beleid en de uitvoering van dit beleid;
- alle zaken die het Bestuur of de Raad van Advies opportuun achten.

In de Raad van Advies hebben zitting:

Dhr. drs. J.H. Koops (ABU)
Dhr. M. Nijhuis (NBBU)
Dhr. R.P. van der Kruijk (VNV / COV)
Dhr. J. de Jong (LTO Nederland)
Dhr. R. Rommelse (Schoonmakend Nederland)