Bestuur / bureau

In het stichtingsbestuur zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd: inleners/uitbesteders van werk, uitleners/onderaannemers van werk en registerdeskundigheid.

Het bureau SNA bestaat uit 10 personen en staat onder leiding van mr. R.H.L. (Roland) Huisman.

Het bureau is ondergebracht bij Wissenraet van Spaendonck.