Centraal College van Deskundigen

De normen voor het SNA-keurmerk moeten worden onderhouden, rekening houdend met ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de markt. Aanpassingsvoorstellen en interpretatievraagstukken met betrekking tot de normen worden besproken door het Centraal College van Deskundigen van SNA.

In het Centraal College van Deskundigen hebben zitting:

Dhr. drs. T. de Korte (onafhankelijk voorzitter)
Mevr. mr. F. Dilrosun
Dhr. drs. N. Koch
Mevr. mr. K. Pronk
Mevr. mr. L. Spangenberg
Dhr. J. van de Burgt
Vertegenwoordiging van inspectie-instellingen
Vertegenwoordiging van ministerie SZW / Belastingdienst